Advertisement

1 Inleiding

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider
Part of the Basiswerk AG book series (KOM)

Samenvatting

In het eerste deel van dit katern (tot en met hoofdstuk 6) wordt aandacht besteed aan de wettelijke regelingen voor de verstrekking en vergoeding van geneesmiddelen. In het tweede deel worden de verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen waaronder verbandmiddelen behandeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider

There are no affiliations available

Personalised recommendations