Skip to main content

Soman, de Stichting Ondersteuning Mannenwerk

steen in de vijver van de mannenhulpverlening

 • Chapter
Vrouwenhulpverlening 1975-2000
 • 173 Accesses

Vanuit de Vhv kregen mannen aanvankelijk weinig aandacht. In de Tweede Feministische golf werden mannen met name gezien als ‘onderdrukkers’ die belang hadden bij het in stand houden van de a-symmetrische machtsrelatie tussen mannen en vrouwen. Vanuit dit perspectief werden verkrachting, seksueel misbruik en huiselijk geweld beschouwd als uitingsvormen van onderdrukking van vrouwen, waardoor de machtspositie van mannen in stand bleef. Deze visie bood weinig ruimte voor de mogelijkheid om ook mannen te zien als mogelijke slachtoffers van een patriarchale ideologie. Mannen waren ‘degenen die het probleem zijn’ en niet ‘degenen die een probleem hebben’. Het heeft dan ook lang geduurd voordat het denkbaar was dat ook mannen werden beperkt door hun seksespecifieke socialisatie waarin ze leerden dat mannen niet mochten klagen of huilen en zeker geen hulp mochten vragen.

Door hun mannelijke socialisatie gingen mannen anders om met hun klachten dan vrouwen en gingen ze niet of pas in een laat stadium naar de dokter. Voor een aantal mannelijke behandelaars was dit de aanleiding om groepen speciaal voor mannen te starten waarin problemen van mannen werden besproken. Hoewel de mannenhulpverlening (Mhv) uit de vrouwenhulpverleningsbeweging is voortgekomen, zijn er ook opvallende verschillen. Terwijl in de vrouwenhulpverlening (Vhv) cliënten een veel grotere stem hadden, heeft de mannenhulpverlening zich veel meer ontwikkeld als beweging van hulpverleners. De initiatiefnemers van de Mhv vormden aanvankelijk een minderheidgroep binnen de Vhv, maar als beweging wisten ze zich steeds meer te ‘emanciperen’, al is het altijd het kleine broertje gebleven van de grote zus Vrouwenhulpverlening.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. Het eerste interview met Ton van Elst werd afgenomen door Greta Noordenbos in 2002. Het tweede interview werd afgenomen door Josien Pieterse in 2006, eveneens te Utrecht.

  Google Scholar 

 2. Roldoorbrekende hulpverlening was, net zoals vrouwenhulpverlening, een eufemisme voor een feministische opvatting van hulpverlening, maar dan met de implicatie dat die zowel vrouwen als mannen betrof.

  Google Scholar 

 3. Ton van Elst, Gert Evers en Ronald de Goede, Verslag studiedagen ‘Mannen in de hulpverlening’ (Baarn: Volkshogeschool Drakenburgh 1982).

  Google Scholar 

 4. Ton van Elst en Gert Evers, Mannen-in-zicht: beschouwingen over mannen en hulpverlening (Utrecht: Stichting Ondersteuning Mannenwerk 1984).

  Google Scholar 

 5. Marc Flesseman, De mannenmolen: over discriminatie en emancipatie van de man (Utrecht: Bruna 1984).

  Google Scholar 

 6. Ton van Elst in interview met Greta Noordenbos (Utrecht 2002).

  Google Scholar 

 7. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 8. Desamenwerkingmet de Rijksuniversiteit Utrech kwam o.a. doordat Van Elst en Evers aan deze universiteit Andragologie hadden gestudeerd, een studie die paste in de jaren 60 en 70: Andragologie legde zich toe op veranderings- en emancipatieprocessen van mensen, groepen, organisaties en gemeenschappen en was gelieerd aan maatschappelijk werk, vormingswerk en opbouwwerk.

  Google Scholar 

 9. Annelies Kappeyne van de Coppello was namens de VVD staatssecretaris voor o.a. emancipatiezaken van 1982 tot 1986.

  Google Scholar 

 10. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 11. Jack van der Loo, Mannen en Intake (Utrecht: Stichting Ondersteuning Mannenwerk 1997).

  Google Scholar 

 12. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 13. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 14. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 15. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 16. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 17. Zie Naezer, ‘De Maan’en Van Mens-verhulst, Vrouwen (zelf)hulp, dit boek.

  Google Scholar 

 18. Ton van Elst in interview met Josien Pieterse (Utrecht 2006). Neerslag in bezit van auteur.

  Google Scholar 

 19. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 20. Van Elst in interview (2006).

  Google Scholar 

 21. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 22. Anja Meulenbelt, De eerste Sekse: Meningen over mannelijkheid (Amsterdam: Van Gennep 1999).

  Google Scholar 

 23. Anja Meulenbelt, ‘Verstand van Mannen’, Vrouw en Gezondheidszorg, 1999, 8 (4), pp. 4–7.

  Google Scholar 

 24. Van Oosten en Van Elst, Mannen, vrouwen en hoe verder; Vrouw en Gezondheidszorg, 1999(8), 6, pp 16–17.

  Google Scholar 

 25. Van Oosten en Van Elst (1999), p. 17.

  Google Scholar 

 26. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 27. Gail Pheterson, Bondgenootschap tussen vrouwen: een theoretische en empirische analyse van onderdrukking en bevrijding; Psychologie en maatschappij, 1982, 6 (3) pp 398–424.

  Google Scholar 

 28. Anja Meulenbelt, ‘Over politiek bewustzijn en de kwestie met de mannelijkheid’, in: Socialisties-feministiese Teksten 1 (Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara 1978); Anja Meulenbelt en Marjo van Soest, Mannen, wat is er met jullie gebeurd? (Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara 1984). In 1983 publiceerde Barbara Ehrenreich The Hearts of Men: American dreams and the flight from commitment (New York: Anchor Press/Doubleday 1983). In 1993 verscheen ook: Albert van Eekeren, Vermoeide Helden: vijftigers en de prijs van het heilige moeten (Amsterdam: Boom 1993).

  Google Scholar 

 29. Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender (Berkeley: Universiteit of California Press 1978).

  Google Scholar 

 30. Jack van der Loo en Ineke van der Vlugt (red.) Sekse-specifieke hulpverlening: hulpverlening van de toekomst? Verslag lezingencyclus voorjaar 1994 (Utrecht: Stichting ondersteuning Mannenwerk en Leergangen Vrouwenhulpverlening 1994).

  Google Scholar 

 31. Ineke van der Vlugt, Seksespecifieke zorg en hulpverlening. Veertig vragen en antwoorden (Utrecht: Transact 2000).

  Google Scholar 

 32. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 33. Van Elst in interview (2006).

  Google Scholar 

 34. Zie Noordenbos en Van Mens-Verhulst, ‘Aletta’, dit boek.

  Google Scholar 

 35. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 36. Van Elst in interview (2006).

  Google Scholar 

 37. Van Elst in interview (2006).

  Google Scholar 

 38. Van Elst in interview (2006).

  Google Scholar 

 39. Zie Van Mens-Verhulst en Noordenbos, ‘Vrouwengezondheidscentra’, dit boek; Noordenbos en Van Mens-Verhulst, ‘Aletta, dit boek.

  Google Scholar 

 40. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 41. Van Elst in interview (2002).

  Google Scholar 

 42. Van Elst in interview (2006).

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Janneke van Mens-Verhulst Berteke Waaldijk

Copyright information

© 2008 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Noordenbos, G. (2008). Soman, de Stichting Ondersteuning Mannenwerk. In: van Mens-Verhulst, J., Waaldijk, B. (eds) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_8

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_8

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-5542-6

 • Online ISBN: 978-90-313-6307-0

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics