Skip to main content

Stichting de maan (1981–1992)

een elf jaar durende adrenalinestroom

 • Chapter
Vrouwenhulpverlening 1975-2000
 • 157 Accesses

‘We zijn: een vijftal vrouwen met ruime ervaring in de bestaande hulpverleningsinstellingen.We hebben er genoeg van om elk in ons eentje centimeter voor centimeter te knokken voor vrouwenwerk’, zo kondigen Martine Groen, Madelien Krips, Helmi Goudswaard, Marleen Heeman en Ingrid Foeken hun Amsterdamse stichting De Maan in 1981 aan in de Vrouwenagenda. De vrouwen, die al jaren in de geestelijke hulpverlening werken, willen een nieuwe, feministische hulpverlening voor vrouwen ontwikkelen en overdragen. Het politieke tij zit mee. Ze krijgen subsidie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en van de Gemeente Amsterdam, onder voorwaarde van een vooronderzoek. Naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten legt De Maan haar prioriteit bij het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het integreren van die methodieken in de reguliere gezondheidszorg. Twee jaar lang staat algemene ‘vrouwenproblematiek’ centraal in hun werkzaamheden, dan verlegt de stichting haar focus naar specifieke probleemcategorieën: lesbische vrouwen, oudere vrouwen en vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Een combinatie van onderlinge rivaliteit en de constante druk van buitenaf maakt het de initiatiefneemsters moeilijk de onderlinge harmonie te bewaren. In het feministisch ideaal van zusterschap beginnen barstjes te ontstaan. Bovendien hebben ze het zwaar met de gevolgen van hun multiculturalisatievoornemen, als blijkt dat het niet voldoende is zwarte/migrantenmedewerksters aan te nemen maar ook werkwijzen, beleid en bestuur moeten veranderen. Na elf jaar met hart en ziel ontwikkelen en overdragen van feministische idealen, krijgen de maanvrouwen te horen dat hun subsidie wordt stopgezet. Werd De Maan slachtoffer van bezuinigingen, of hadden de vrouwen te lang de noodzaak tot reorganisatie ontkend?>

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. Martine Groen in brief aan Marijke Naezer (Amsterdam 2006).

  Google Scholar 

 2. Instituut Voortgezette Agogische Beroepsopleiding te Amsterdam.

  Google Scholar 

 3. Marleen Heeman in interview afgenomen door Marijke Naezer (Purmerend 2006).

  Google Scholar 

 4. In eerste instantie willen de hulpverleensters zich alleen richten op de Vondel-Schinkel- en Stadionbuurt, maar deze begrenzing wordt om verschillende redenen al snel losgelaten.

  Google Scholar 

 5. Ingrid Foeken in interview afgenomen door Marijke Naezer (Amsterdam 2006).

  Google Scholar 

 6. Subsidieaanvraag, 16 januari 1980, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 29.

  Google Scholar 

 7. Stuk over de Open Groep, auteur en datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 72.

  Google Scholar 

 8. Marleen Heeman, ‘Gewoon en toch anders’, Crèchekrant kinderdagverblijf Borgheem, 1991, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 136.

  Google Scholar 

 9. IngridFoeken, Voorlopige inventarisatie en standpunt van Stichting De Maan ten aanzien van mishandeling en seksueel geweld tegen vrouwen,(Amsterdam: Stichting De Maan 1984).

  Google Scholar 

 10. Lezing Ingrid Foeken, 23 januari 1989, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 88.

  Google Scholar 

 11. Toelichting op subsidieaanvraag, 17 november 1980, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 29.

  Google Scholar 

 12. Concept interview met Helmi Goudswaard door Vrij Nederland, auteur, datum en plaats van publicatie onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 123.

  Google Scholar 

 13. Toespraak J.M. Van der Klaauw, Ministerie van Wvc, 16 september 1988, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 39C.

  Google Scholar 

 14. Concept visiestuk, datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 29.

  Google Scholar 

 15. Adhesiebrieven, 1980, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 29.

  Google Scholar 

 16. Brief Buro Landelijk Contact Noordholland van het Ministerie van Crm, 31 juli 1980, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 48.

  Google Scholar 

 17. Brief wethouder Coördinatie Vrouwenemancipatie Wim Polak, 27 november 1980, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 40.

  Google Scholar 

 18. Verslag begrotingsdebatten Crm, 12 februari 1980, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 29.

  Google Scholar 

 19. Madelien Krips in interview afgenomen door Marijke Naezer (Zwolle 2006).

  Google Scholar 

 20. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 21. Afschrift der akte van oprichting, 2 juni 1981, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 34.

  Google Scholar 

 22. Brief Crm, 1 mei 1981, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 48.

  Google Scholar 

 23. Verslag bijeenkomst welzijnsorganisaties en De Maan, door Madelien Engelsman-Krips, datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 18.

  Google Scholar 

 24. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1981).

  Google Scholar 

 25. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1981).

  Google Scholar 

 26. Fort staat voor Feministische Oefengroepen Radikale Therapie. Fort-groepen zijn gericht op herkenning en erkenning; elke deelneemster krijgt ruimte om zelf kwesties in te brengen, die vervolgens in de groep besproken worden. Persoonlijke kwesties worden hierbij uitdrukkelijk in een sociaal-maatschappelijke context geplaatst. De begeleidsters maken normaal gesproken min of meer deel uit van de groep, en treden langzaam terug uit hun begeleidende rol. Bij De Maan gebeurt dit niet, en hebben de begeleidsters een andere rol dan de cliëntes.

  Google Scholar 

 27. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 28. Krips in interview (2006).

  Google Scholar 

 29. Foeken in interview (2006).

  Google Scholar 

 30. Helmi Goudswaard in interview met Marijke Naezer (Amsterdam 2006). Neerslag in bezit van auteur.

  Google Scholar 

 31. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 32. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 33. Stuk over het Aggz-Vrouwenoverleg, auteur en datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 43.

  Google Scholar 

 34. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze bijeenkomst: Van Mens-Verhulst en Waaldijk, ‘Vrouwenhulpverlening in Nederland’, dit boek.

  Google Scholar 

 35. Brief Martine Groen en Ingrid Foeken, 30 maart 1982, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 43.

  Google Scholar 

 36. Zie ook Van Mens-Verhulst, ‘De kleine integratie’, dit boek.

  Google Scholar 

 37. Brief Martine Groen aan managementoverleg, 3 maart 1983, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 43.

  Google Scholar 

 38. Jaarverslag 1989-zomer 1990, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 9.

  Google Scholar 

 39. Jaarverslag 1991, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 11.

  Google Scholar 

 40. Jaarverslag zomer 1990-dec 1990: Een Verschuiven De Maan, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 10.

  Google Scholar 

 41. Aankondiging formatie Iafmh, auteur en datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 10.

  Google Scholar 

 42. Brief Anneke van der Schaaf, datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 18.

  Google Scholar 

 43. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 44. Conceptversie brief initiatiefgroep, datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 63.

  Google Scholar 

 45. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 46. Zie Tiems, ‘Vhv in het overheidsbeleid’, dit boek; Van Mens-Verhulst en Waaldijk, ‘Vrouwenhulpverlening in Nederland’, dit boek.

  Google Scholar 

 47. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 48. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 49. Jaarverslag 1989-zomer 1990, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 9.

  Google Scholar 

 50. Jaarverslag 1989-zomer 1990, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 9.

  Google Scholar 

 51. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 52. Cristina Smith in interview afgenomen door Marijke Naezer (Amsterdam 2006).

  Google Scholar 

 53. Aanvullend verslag rond incest, auteur, datum en plaats van publicatie onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 88; Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 54. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1984).

  Google Scholar 

 55. Marleen Heeman , ‘Inleiding’, in: Marleen Heeman (red.) Uit met de Onzichtbaarheid (Amsterdam: Stichting De Maan 1992).

  Google Scholar 

 56. Goudswaard in interview (2006).

  Google Scholar 

 57. Aanvullend verslag rond incest, auteur en datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 88.

  Google Scholar 

 58. Lezing Ingrid Foeken, 18 december 1987, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 89.

  Google Scholar 

 59. Ingrid Foeken, ‘Lesbische vrouwen en hun hulpvragen aan De Maan’, juli 1984, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 89.

  Google Scholar 

 60. Verslag Madelien Krips, datum onbekend, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 86.

  Google Scholar 

 61. Foeken in interview (2006).

  Google Scholar 

 62. Stageverslag Martine Groen, 1984, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 73.

  Google Scholar 

 63. Belangrijk is dat de klantenkring van De Maan voornamelijk uit vrouwen uit de hogere- en middenklasse bestond. De thema's en methodieken van de stichting sloten vooral aan bij deze groep vrouwen. Het feit dat er geen doelgroep is gemaakt die gebaseerd is op klasse is dan niet zo verwonderlijk meer.

  Google Scholar 

 64. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 65. Foeken in interview (2006).

  Google Scholar 

 66. Krips in interview (2006).

  Google Scholar 

 67. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 68. Interview met Helmi Goudswaard en Martine Groen, afgenomen door de Projectgroep Vrouwenhulpverlening, 28 november 1985, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 59(2).

  Google Scholar 

 69. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 70. Krips in interview (2006).

  Google Scholar 

 71. Brief Yvonne van den Mosselaar, 9 juli 1988, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 39B.

  Google Scholar 

 72. Krips in interview (2006).

  Google Scholar 

 73. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1981).

  Google Scholar 

 74. Brief Ingrid Foeken, 2 oktober 1981, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 18.

  Google Scholar 

 75. Engelsman, Foeken, Goudswaard, Groen, Heeman (1981).

  Google Scholar 

 76. Tevredenheidsonderzoek vrouwenhulpverlening, maart 1991, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 77.

  Google Scholar 

 77. Subsidieaanvraag, 7 maart 1986, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 49.

  Google Scholar 

 78. Notitie zwarte/migrantenvrouwenproject, december 1989, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 94.

  Google Scholar 

 79. Verkenning Irma Garconius, november 1990, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 94.

  Google Scholar 

 80. Sonja Nijon, ‘Eigen normen bij ontwikkelen van deskundigheid. Samen op weg naar een nieuwe hulpverlening’, Tijdschrift voor Vrouwenhulpverlening De Slangengodin, 1990, 24, pp. 22–28.

  Google Scholar 

 81. Nijon (1990).

  Google Scholar 

 82. Lezing Dolly Hitipeuw op themamiddag ‘Hoe hou ik het vol’, 26 oktober 1990, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 94.

  Google Scholar 

 83. Jaarverslag 1989-zomer 1990, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 9.

  Google Scholar 

 84. Brief, 13 juni 1991, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 39A.

  Google Scholar 

 85. Goudswaard in interview (2006).

  Google Scholar 

 86. Foeken in interview (2006).

  Google Scholar 

 87. Marlène Babel in interview afgenomen door Marijke Naezer (Amsterdam 2006).

  Google Scholar 

 88. Babel in interview (2006).

  Google Scholar 

 89. Goudswaard in interview (2006).

  Google Scholar 

 90. Babel in interview (2006).

  Google Scholar 

 91. Brief wethouder Coördinatie Vrouwenemancipatie Ada Wildekamp, 1 juli 1992, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 37.

  Google Scholar 

 92. Notulen en verslagen, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 94 en 90.

  Google Scholar 

 93. Marlène Babel en Dolly Hitipeuw, Langzaam gaan deuren open: Vrouwenhulpverlening in relatie tot zwarte vrouwen (Amsterdam: Stichting De Maan 1992).

  Google Scholar 

 94. Werkplan 1992, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 94.

  Google Scholar 

 95. Beleidsplan 1990 t/m 1992, december 1989, p. 4, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 94.

  Google Scholar 

 96. Foeken in interview (2006).

  Google Scholar 

 97. Jaarverslag zomer 1990-dec 1990: Een Verschuivende Maan, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 10.

  Google Scholar 

 98. Rapport Yvonne van den Mosselaar, 8 juli 1991, archief De Maan, inv.nr. 47.

  Google Scholar 

 99. Jaarverslag 1991, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 11.

  Google Scholar 

 100. Rapport Yvonne van den Mosselaar, 8 juli 1991, archief De Maan, inv.nr. 47.

  Google Scholar 

 101. Foeken in interview (2006).

  Google Scholar 

 102. Smith in interview (2006).

  Google Scholar 

 103. Brief Cristina Smith, 6 november 1992, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 58.

  Google Scholar 

 104. Goudswaard in interview (2006).

  Google Scholar 

 105. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 106. Smith in interview (2006).

  Google Scholar 

 107. Rapport Yvonne van den Mosselaar, 8 juli 1991, archief De Maan, inv.nr. 47.

  Google Scholar 

 108. Plan voor het afronden en overdragen van de activiteiten van stichting De Maan, 1992, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 15.

  Google Scholar 

 109. Brief Wethouder voor de Coördinatie van de Vrouwenemancipatie, 1 juli 1992, Iiav, archief De Maan, inv.nr. 37.

  Google Scholar 

 110. ‘Afscheid van Stichting De Maan’, Onder Ons, 1992, 4 (12), pp. 1–3.

  Google Scholar 

 111. Babel in interview (2006).

  Google Scholar 

 112. Goudswaard in interview (2006).

  Google Scholar 

 113. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 114. Babel in interview (2006).

  Google Scholar 

 115. Goudswaard in interview (2006).

  Google Scholar 

 116. Smith in interview (2006).

  Google Scholar 

 117. Heeman in interview (2006).

  Google Scholar 

 118. Marlène Babel en Dolly Hitipeuw, Langzaam gaan deuren open (Amsterdam: Stichting De Maan 1992).

  Google Scholar 

 119. Justine van Lawick en Martine Groen, Intieme oorlog. Over geweld en kwetsbaarheid in gezinsrelaties (Amsterdam: Van Gennep 1998).

  Google Scholar 

 120. Helmi Goudswaard, Ik ook! Omgaan met afgunst en jaloezie (Amsterdam: Van Gennep 2006).

  Google Scholar 

 121. Marleen Heeman (red.) De Maan (Amsterdam: Stichting De Maan 1992).

  Google Scholar 

 122. Ingrid Foeken, Tijdschrift voor psychotherapie, 1995, 21 (1), pp. 37–55.

  Google Scholar 

 123. Halldis Leira en Madelien Krips, ‘Revealing Cultural Myths on motherhood’, in: Janneke van Mens-Verhulst, Karlein Schreurs en Liesbeth Woertman (red.) Daughtering and Mothering: Female Subjectivity Reanalysed (Londen: Routledge 1993), pp. 83–95.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Janneke van Mens-Verhulst Berteke Waaldijk

Copyright information

© 2008 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Naezer, M. (2008). Stichting de maan (1981–1992). In: van Mens-Verhulst, J., Waaldijk, B. (eds) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_6

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_6

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-5542-6

 • Online ISBN: 978-90-313-6307-0

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics