Skip to main content

Steunpunt targuia (1995–1997)

empowerment in vrouwenhulpverlening aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen

 • Chapter
Vrouwenhulpverlening 1975-2000
 • 156 Accesses

Op 1 januari 1995 begon Targuia, toen nog het ‘Landelijk Steunpunt Vrouwenhulpverlening Zwarte- En Migrantenvrouwen’, aan haar driejarig bestaan. Vijf zorg- en hulpverlenings-organisaties hadden besloten de handen ineen te slaan om seksespecifieke gezondheidszorg en hulpverlening te multiculturaliseren. Daarmee wilden zij de kwaliteit en toegankelijkheid voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen (Zmv-vrouwen) verbeteren. Dit hoofdstuk laat zien hoe Targuia in de vorm van wat zij noemde ‘een seksespecifiek én multicultureel beleid’ aan diversiteit in de zorg- en hulpverlening heeft gewerkt. Het is een verhaal van een project waarvoor het persoonlijke nog steeds politiek was in een periode vol fusies en toenemende sturing door de overheid. Maar het is bovenal het verhaal van pioniers in de zoektocht naar een goede diversiteitsaanpak voor de (vrouwen)hulpverlening.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. Zie Naezer, ‘De Maan’, dit boek.

  Google Scholar 

 2. Indra Boedjarath in interview afgenomen door Samantha Koster (Rotterdam 2007).

  Google Scholar 

 3. Merche Coco Pérez in interview afgenomen door Samantha Koster (Nijmegen 2007), aangevuld met e-mail correspondentie (2007).

  Google Scholar 

 4. Transact (Nederlands centrum seksespecifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld) is ontstaan uit een fusie van Medusa, Metis, de Leergangen Vrouwenhulpverlening, Soman en de Vereniging Tegen Seksuele Kindermishandeling. Het is per 1995 aan het werk gegaan.

  Google Scholar 

 5. Subsidie-aanvraag 13 april 1994, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 6. Zie Noordenbos en Van Mens-Verhulst, ‘Aletta’, dit boek.

  Google Scholar 

 7. Zie Van Mens en Waaldijk, ‘Vrouwenhulpverlening in Nederland’, dit boek

  Google Scholar 

 8. Subsidie-aanvraag 13 april 1994, Iiav, Archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 9. Notulen Stuurgroep 24 januari 1995, Iiav, archief Transact, doosnr. 152, 6220.1.

  Google Scholar 

 10. Als term is het woord ‘allochtoon’ begin tachtiger jaren geïntroduceerd door het toenmalige Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk. Vervolgens is dat opgepikt door de Wetenschappelijke Raad voor de Regering en toen via hun rapport ‘Allochtonenbeleid’, dat in 1989 verscheen, verbreid geraakt. Nog weer enkele jaren later definieerde het Centraal Bureau voor de Statistiek het begrip allochtoon voor onderzoeksdoeleinden als ‘tenminste één van de ouders is in het buitenland geboren’. Inmiddels is het buitenland gespecificeerd als een niet-Westers land anders dan Indonesië.

  Google Scholar 

 11. Boedjarath in interview (2007).

  Google Scholar 

 12. Aisa was een project dat de emancipatie van zwarte, migranten- én vluchtelingenvrouwen in Nederland ondersteunde.

  Google Scholar 

 13. Marja Pruis, ‘Iedereen is anders’, Vrouw & Gezondheidszorg, 1998, 7 (6), pp. 26–27.

  Google Scholar 

 14. Subsidieaanvraag 13 april 1994, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 15. Coco Pérez in interview (2007).

  Google Scholar 

 16. Barbara Fienieg in interview afgenomen door Samantha Koster (Amsterdam 2007).

  Google Scholar 

 17. De vader van Fienieg is Indonesisch; daarmee was ze zelf ‘tweede generatie allochtoon’, volgens detoenmalige definitie.

  Google Scholar 

 18. Subsidie-aanvraag 13 april 1994, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 19. Voortgangsrapportage 2 mei-nov 1996, p. 1, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6213.

  Google Scholar 

 20. Zie ook Kortram, ‘Multicultureel werken’, dit boek.

  Google Scholar 

 21. Dit weerspiegelde zich in de samenstelling van de stuurgroep. Zie hiervoor onder andere Van Mens-Verhulst en Waaldijk, ‘Vrouwenhulpverlening in Nederland’, dit boek. Zie ook Tiems, ‘Vhv in het overheidsbeleid’, dit boek.

  Google Scholar 

 22. Els Kok in interview afgenomen door Samantha Koster (Utrecht, 2007). Neerslag in bezit van auteur.

  Google Scholar 

 23. Organisatiestructuur en overlegvormen, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6214.

  Google Scholar 

 24. Organisatiemodel Landelijk Steunpunt vrouwenhulpverlening zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, p. 3, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6214.

  Google Scholar 

 25. Voortgangsrapportage (Campbell), Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6213.

  Google Scholar 

 26. Forsa: ‘Fundashion Organisashion Regional i Sentral Antilliano i Arubano’.

  Google Scholar 

 27. Voortgangsrapportage 1 okt 1995-apr 1996, p. 1, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 28. Voortgangsrapportage 2 mei-nov 1996, p. 6, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6213.

  Google Scholar 

 29. Coco Pérez had zitting in de Stuurgroep van Aisa, Farah Karimi was er coördinator en Omaida Francisco, die bij het Zwami-project deel uit maakte van de Stuurgroep, had bij Aisa zitting in de Adviesgroep.

  Google Scholar 

 30. Coco Pérez in interview (2007).

  Google Scholar 

 31. Voortgangsrapportage 1 okt 1995-apr 1996, p. 1, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 32. PR activiteiten, ‘Toeareg. De grootste woestijn ter wereld’, Iiav, archief Transact, doosnr. 151, 6217.

  Google Scholar 

 33. Voortgangsrapportage 2 mei-nov 1996, p. 1, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6213.

  Google Scholar 

 34. Voortgangsrapportage 1 okt 1995-apr 1996, p. 3, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 35. Wemos werkt(e) aan structurele verbetering van gezondheid in ontwikkelingslanden.

  Google Scholar 

 36. Targuia, Grote onbekenden: een onderzoek naar de behoefte aan informatie over zwarte, migranten- en vluchtelingvrouwen bij intermediairen in de zorg en hulpverlening (Utrecht: Targuia 1997).

  Google Scholar 

 37. Woordkeuze Targuia. Voortgangsrapportage 1 oktober 1995-april 1996, p. 4, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 38. Utrecht: Targuia 1997.

  Google Scholar 

 39. Fokje Houwing en Els Kok, Zwarte, migrantenen vluchtelingenvrouwen: zorg en welzijn: informatiewijzer (Utrecht: Targuia 1997).

  Google Scholar 

 40. Kok in interview (2007).

  Google Scholar 

 41. Boedjarath in interview (2007).

  Google Scholar 

 42. Zie bijvoorbeeld Gloria Wekker, Ik Ben Een Gouden Munt. Subjectiviteit en Seksualiteit van Creoolse Volksklasse Vrouwen in Paramaribo (Amsterdam: Feministische Uitgeverij Vita 1994 ); Gloria Wekker en Rosi Braidotti (red.) Praten in het donker: multiculturalisme en anti-racisme in historisch perspectief (Kampen: Kok Agora 1996). Anno 2007 is Gloria Wekker hoogleraar Gender en Etniciteit aan Universiteit Utrecht, met medewerking van het Iiav.

  Google Scholar 

 43. Die stand van zaken werd nog eens bevestigd door de dubbelzinnige titel van de oratie van Janneke van Mens-Verhulst op 19 februari 1996: VHV: Diversiteit als bron van zorg.

  Google Scholar 

 44. Coco Pérez in interview (2007).

  Google Scholar 

 45. Annemiek Richters, medisch antropologe en in die tijd bijzonder hoogleraar Vrouwengezondheidszorg.

  Google Scholar 

 46. Fienieg in interview (2007).

  Google Scholar 

 47. Annemarie Gründemann en Usha Marhé, Op het raakvlak van culturen: hulpverleensters over zorg en hulp aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen (Utrecht: Targuia 1997), p. 7.

  Google Scholar 

 48. Verslag van beleidsoverleg Vhv/ Vrouwen & Gezondheidszorg, 1996, Iiav, archief Transact, doosnr. 149, 6203.

  Google Scholar 

 49. Fienieg in interview (2007).

  Google Scholar 

 50. Verslag van de Onderzoeksdag op 27 juni 1996, Iiav, archief Transact, doosnr. 149, 6202; Nan Bettonvil, ‘Interculturele hulpverlening: beelden en behoeften’, Vrouwen & Gezondheidszorg, 1996, 5 (3).

  Google Scholar 

 51. Bijvoorbeeld: Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, Riagg, Universiteit Voor Humanistiek (Uvh), Blijf Van M'N Lijf.

  Google Scholar 

 52. Programma Werkconferentie 30 oktober 1997, Iiav, archief Transact, doosnr. 155, 6260.5.

  Google Scholar 

 53. Kok, Coco Pérez, en Fienieg in interview (2007).

  Google Scholar 

 54. Fienieg in interview (2007).

  Google Scholar 

 55. Barbara Fienieg, Denkwerk in uitvoering: een zoektocht naar uitgangspunten voor zorg- en hulpverlening aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen (Utrecht: Targuia 1998).

  Google Scholar 

 56. Fienieg in interview (2007).

  Google Scholar 

 57. Kok en Boedjarath in interview (2007).

  Google Scholar 

 58. Boedjarath en Kok in interview (2007).

  Google Scholar 

 59. Boedjarath in interview (2007).

  Google Scholar 

 60. Pruis (1998), p. 27.

  Google Scholar 

 61. Pruis (1998).

  Google Scholar 

 62. Coco Pérez in interview (2007).

  Google Scholar 

 63. Coco Pérez en Kok in interview (2007).

  Google Scholar 

 64. Zie paragraaf ‘Ambities’ van dit hoofdstuk.

  Google Scholar 

 65. Subsidie-aanvraag 13 april 1994, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 66. Subsidie-aanvraag 13 april 1994, Iiav, archief Transact, doosnr. 150, 6210.

  Google Scholar 

 67. Boedjarath in interview (2007).

  Google Scholar 

 68. Kok in interview (2007).

  Google Scholar 

 69. Coco Pérez in interview (2007).

  Google Scholar 

 70. Stuurgroep Vrouwenhulpverlening, Naar een seksespecifieke en multiculturele gezondheidszorg in de 21ste eeuw (Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1999).

  Google Scholar 

 71. Zie Tiems, ‘Vhv in het overheidsbeleid’, dit boek.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Janneke van Mens-Verhulst Berteke Waaldijk

Copyright information

© 2008 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Koster, S. (2008). Steunpunt targuia (1995–1997). In: van Mens-Verhulst, J., Waaldijk, B. (eds) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_13

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_13

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-5542-6

 • Online ISBN: 978-90-313-6307-0

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics