Skip to main content

Gender en diversiteitvraagstukken in de vrouwenhulpverlening

ervaringen uit de Multiculturele Advies-Praktijk Synthese

 • Chapter
Vrouwenhulpverlening 1975-2000
 • 160 Accesses

‘Het persoonlijke is politiek’ was het adagium waarmee de Vhv startte. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werden veel vrouwen in de hulpverlening zich ervan bewust dat dit adagium niet alleen gold voor sekse maar ook voor etniciteit. De behoefte aan etnisch bewuste of multiculturele dienstverlening nam toe. Er gingen in de vrouwenhulpverlening (Vhv) stemmen op om een kleurrijker personeelsbestand te ontwikkelen. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw groeide vervolgens het besef dat de perikelen die zich voordeden in interetnische samenwerking niet individueel, incidenteel of toevallig waren maar maatschappelijke, structurele en ‘noodzakelijke’ patronen vertoonden. Vanuit mijn multiculturele advieswerk heb ik die ontwikkelingen meebeleefd en positief gestimuleerd.

Dit hoofdstuk doet verslag van die ervaringen. Ik ga in op het ontstaan van mijn Multiculturele Advies-Praktijk Synthese (Maps), de vraag waarom zoveel van mijn klanten uit de Vhv kwamen, welke rol zwarte en witte vrouwen daarbij speelden en welke relevantie deze geschiedenis heeft voor het huidige diversiteitbeleid. De data die ik verwerk, zijn merendeels afkomstig uit het archief van maps en beslaan de periode 1986–1995.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. Minderhedennota 1983, TK 1982/1983, 16102, nrs. 20-21.

  Google Scholar 

 2. Zie ook Van Gorp, ‘Opleidingen Vhv’, dit boek.

  Google Scholar 

 3. Lucy H. Kortram, De Cultuur van het oordelen: oordeelsvorming in interetnische relaties (Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen 1990), pp. 55 en verder.

  Google Scholar 

 4. Kortram (1990), pp. 69 en verder.

  Google Scholar 

 5. Oprichtster van de latere Stichting Klassewerk in Den Bosch.

  Google Scholar 

 6. Carla Verheijen, ‘Dr. Lucy Kortram’, in: Carla Verheijen, De nomadenstrategie. 13 visies op een geëmancipeerde samenleving (Amsterdam: Feministische Uitgeverij Vita 1993), pp. 44–54, in het bijzonder pp. 50–51. Zie ook Van Besouw, ‘De strijd van Blijf Van M'n Lijf’, dit boek.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Janneke van Mens-Verhulst Berteke Waaldijk

Copyright information

© 2008 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Kortram, L.H. (2008). Gender en diversiteitvraagstukken in de vrouwenhulpverlening. In: van Mens-Verhulst, J., Waaldijk, B. (eds) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_12

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0_12

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-5542-6

 • Online ISBN: 978-90-313-6307-0

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics