Advertisement

10 De geboorte

Chapter
 • 1.2k Downloads

Het laatste stukje van de bevalling is aangebroken, de uitdrijvingsfase of persfase. Nu mag je eindelijk gaan persen en wordt je baby bijna geboren. Soms is het moeilijk te bevatten dat het nu echt bijna gaat gebeuren, ben je het doel van alles een beetje kwijt. Maar zodra er volledige ontsluiting is, veranderen de hormonen in je lijf. Wanneer de baarmoedermond 10 cm is ontsloten, ontstaat er ruimte om de baby de baarmoeder te laten verlaten en het geboortekanaal in te laten gaan. Omdat je geen ontsluitingspijn meer hebt, verdwijnt het hormoon endorfine, dat zorgde voor een soort trancegevoel. Daarvoor in de plaats komt het hormoon adrenaline, dat je actief en alert maakt en nieuwe energie geeft om te persen. De weeën veranderen, van trekkende krampen worden het duwende persweeën. Tijdens de persweeën kun je druk van de baby ervaren op de anus en de endeldarm, of komt er zelfs een beetje ontlasting mee. Je weet dan dat de baby al zo laag ligt dat je mag gaan persen. Ook de baby merkt de hormoonverandering op: door de endorfine zal de kleine zich ondanks de weeënstorm rustig hebben gehouden tijdens de ontsluitingsfase. Door de adrenaline wordt de baby vlak voor de geboorte alert en ‘op scherp gezet’, wat nodig is om direct na de geboorte in staat te zijn zelf te gaan ademhalen en de eigen bloedsomloop van zuurstof te voorzien.

Referenties

 1. Andrews V, Thakar R, Sultan AH. Management of third and fourth degree tears. Reviews in Gynaecological Practice 2003;3:188–195.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bochove J van, Vlijmen R van. Rondom zwangerschap. 8e druk. Amsterdam: Forum, 2000.Google Scholar
 3. Chaliha C, Sultan AH, Stanton SL. Changes in the pelvic floor following childbirth. Fetal and Maternal Medicine Review 1999;11:41–54.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dijk H, Gorter A, Haan E de, Jong M de, et al. Bevallen en opstaan. 31e druk. Amsterdam/ Antwerpen; Contact, 1999.Google Scholar
 5. Everhardt E, Doornik C van, Polman-Bruggink M, Westerik-Verschuuren EMHL. Kwaliteitsonderzoek gynaecologie bij vrouwen na een (sub)totaalruptuur. 2005.Google Scholar
 6. Grient Dreux A de, Labordus M, NicolaïS, Vos C de. Zwanger. 1e druk. Utrecht: Het Spectrum bv, 2003.Google Scholar
 7. Heineman MJ, Bleker OP, Evers JLH, Heintz APM. Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. 5e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2004.Google Scholar
 8. Kroes J, Noord H van der. Keizersnede. Feiten en ervaringen. 2e druk. Houten: Van Holkema & Warendorf, 1999.Google Scholar
 9. Leeuw JW de, Vierhout ME, Struyk P, Wallenburg HCS. Risk factors for third degree perineal ruptures during delivery. British Journal Obstet Gynecol 2001;108(4):383–387.Google Scholar
 10. Röst C. Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. 4e licht gewijzigde druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
 11. Salomé C, Wit J de. Duik in je weeën. 10e herziene en uitgebreide druk. Houten: Van Holkema & Warendorf, 2000.Google Scholar
 12. Shalik A, El-Sibai O. Levator ani muscle activity in pregnancy and the postpartum period. Clin Exp Obstet Gynecol 2000(2):129–132.Google Scholar
 13. Smulders B, Croon M. Veilig bevallen. 12e geheel herziene druk. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers bv, 2003.Google Scholar
 14. Spanjer J, Haan E de, Dijk H, Poortman L, Gorter A, Waal M de, et al. Bevallen en opstaan. 28e druk. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1998.Google Scholar
 15. Stoppard M. Baby! Vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte. 2e druk. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers, 1995.Google Scholar
 16. Sultan AH. Obstetric perineal injury and anal incontinence. Clinical Risk 1999;5:193–196.Google Scholar
 17. Sultan AH. Anal incontinence after vaginal delivery [Editorial]. Diseases Colon Rectum 2000;43: 597–598.CrossRefGoogle Scholar
 18. Westerik-Verschuuren EMHL. Jonge moeders. . . ook onze zorg? Tienerzwangerschappen en bekkenfysiotherapeutische zorg. Enschede, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations