Skip to main content

Het is voor de zwangere vrouw van belang zich zo goed mogelijk voor te bereiden op wat haar te wachten staat tijdens de komende bevalling. De informatie en adviezen worden gegeven op basis van: wat gebeurt er, wat kun je voelen en wat kun je doen. Dit betreft dan respectievelijk: uitleg van het anatomisch fysiologisch proces, de beleving en gevoelservaring en ten slotte de mogelijkheden voor adequaat gedrag. Het is belangrijk voor de vrouw (en haar partner) om te weten en te begrijpen wat er tijdens de ontsluiting kan gebeuren. Hierdoor kan zij een realistisch verwachtingspatroon en zelfvertrouwen ontwikkelen en adequaat gedrag hiervoor aanleren. Angst en paniek kunnen dan in veel gevallen voorkomen worden, maar ook de kans op overbelastingsverschijnselen zoals weeënzwakte, hyperventilatie en uitputting.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Referenties

 • Bochove J van, Vlijmen R van. Rondom zwangerschap. 8ste druk. Amsterdam: Forum, 2000.

  Google Scholar 

 • Dijk H, Gorter A, Haan E de, Jong M de, et al. Bevallen en opstaan. 31ste druk. Amsterdam/ Antwerpen: Contact, 1999.

  Google Scholar 

 • Eskes M, Treffers PE. Midwifery in The Netherlands. The Wormerveer study; selection, mode of delivery, perinatal mortality and infant morbidity. Br J Obstet Gynaecol 1989 Jun; 96(6):656–662.

  Google Scholar 

 • Grient Dreux A de, Labordus M, Nicolaï S, Vos C de. Zwanger; het nieuwe handboek voor aanstaande ouders. 2e druk. Utrecht: Het Spectrum, 2004.

  Google Scholar 

 • Heineman MJ, Bleker OP, Evers JLH, Heintz APM. Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. 5e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2004.

  Google Scholar 

 • Hulst LA van der, Teilingen ER van, Bonsel GJ, Eskes M, Bleker OP. Does a pregnant woman's intended place of birth influence her attitudes toward an occurrence of obstetric interventions? Birth 2004 Mar;31(1):28–33.

  Google Scholar 

 • Noten K. Fitness bij zwangerschap. Utrecht: AW Bruna bv, 2004,

  Google Scholar 

 • Röst C. Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. 4e licht gewijzigde druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003.

  Google Scholar 

 • SaloméC, Wit J de. Duik in je weeën. 10e herziene en uitgebreide druk. Houten: Van Holkema & Warendorf, 2000.

  Google Scholar 

 • Smulders B, Croon M. Veilig bevallen. 12e, geheel herziene druk. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers bv, 2003.

  Google Scholar 

 • Spanjer J, Haan E de, Dijk H, Poortman L, Gorter A, Waal M de, et al. Bevallen en opstaan. 28ste druk. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1998.

  Google Scholar 

 • Stoppard M. Baby! Vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte. 2e druk. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers, 1995.

  Google Scholar 

 • Visser GHA, Steegers EAP. Beter baren. Nieuwe keuzen nodig in de zorg voor zwangeren. Medisch Contact 2008 jan 18;63(3):96–100.

  Google Scholar 

 • Westerik-Verschuuren EMHL. Jonge moeders. . . ook onze zorg? Tienerzwangerschappen en bekkenfysiotherapeutische zorg. Enschede, 2006.

  Google Scholar 

 • Wiegers TA, Keirse MJ, Berghs GA. Outcome of planned home and planned hospital births in low risk pregnancies: prospective study in midwifery practices in The Netherlands. BMJ 1996 Nov 23; 313(7068):1309–1313.

  Google Scholar 

 • YVLO. PeriPartum Actueel, Bijscholing zwangerschapdocenten. Utrecht: Tirol 98, 2003.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij

About this chapter

Cite this chapter

Hentzepeter-van Ravensberg, H.D. (2008). 9 Het begin van de bevalling. In: ZwangerFit: begeleiding van de actieve vrouw tijdens en na haar zwangerschap. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6304-9_14

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6304-9_14

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-5336-1

 • Online ISBN: 978-90-313-6304-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics