Advertisement

3 Aan het werk

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV)

Samenvatting

Leren kun je op verschillende manieren. De manier waarop mensen iets leren noem je leerstijl. Een leerstijl zegt iets over op welke manier je het makkelijkste leert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut

There are no affiliations available

Personalised recommendations