Advertisement

15 Leren en bijblijven

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Chapter
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Elke dag leer je. Soms gebeurt dit tijdens je dagelijkse werk en soms wordt er speciaal een middag of dag voor georganiseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations