Advertisement

14 Werkoverleg

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Chapter
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Goede zorg geven betekent ook dat je op een prettige manier samenwerkt met je collega's en leidinggevende. In een team- of werkbespreking bespreken jij en je collega's regelmatig de inhoud van je werk en de taakverdeling. Luisteren naar anderen is belangrijk. Maar jij mag natuurlijk ook je eigen mening en persoonlijke wensen over het werk en de taakverdeling geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations