Advertisement

7 Contractering

  • Gorry Cleven
Chapter
  • 919 Downloads
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

De contracteringsfase is noodzakelijk om de verschillende vragen, behoeften en verantwoordelijkheden helder te krijgen en hierover tussen de verschillende partijen overeenstemming te vinden. De begeleidingsvraag komt van een team/medewerker of van het management/directie van een organisatie. Er kunnen op het niveau van het team andere vragen, behoeften en verwachtingen liggen dan op het niveau van het management. Contracteringsgesprekken hebben tot doel tot overeenstemming te komen. Dat kan betekenen dat meerdere gesprekken noodzakelijk zijn. Een multidisciplinaire overeenstemming van vertegenwoordigers van alle betrokkenen biedt de mogelijkheid van concretisering van de vraag en op metaniveau kijken naar de processen die daaraan ten grondslag liggen. Het teamraster, de doelgerichtheid en de voorwaardelijke condities komen in een multidisciplinaire contractering aan de orde. Vastleggen van de uiteindelijke afspraken in een overeenkomst biedt de mogelijkheden alle verantwoordelijkheden aan de orde te stellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV. 2008

Authors and Affiliations

  • Gorry Cleven

There are no affiliations available

Personalised recommendations