Advertisement

5 Teamontwikkelingsfasen

  • Gorry Cleven
Chapter
  • 1.1k Downloads
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Hiervóór ging ik in op de factoren die de effectiviteit van teams beïnvloeden. In dit hoofdstuk gaat het om het microniveau: de doelmatigheid van teams in het kader van teamontwikkeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV. 2008

Authors and Affiliations

  • Gorry Cleven

There are no affiliations available

Personalised recommendations