Advertisement

4 Patronen, teamrollen en parallelle processen

  • Gorry Cleven
Chapter
  • 1k Downloads
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Welke professionele rollen en kwaliteiten, welke persoonlijkheden komen in een team bij elkaar, en vullen zij elkaar aan of zitten zij elkaar in de weg? Routinematig of intuïtief handelen dat hoort bij een persoonlijke identiteit levert een specifiek patroon van handelen op. Een patroon van reageren, verbale en non-verbale gedragingen, rituelen en betekenis. Ook teams ontwikkelen een patroon, een manier van reageren, specifiek en kenmerkend voor een team werkzaam met een specifieke doelgroep binnen een specifieke visie. Iets wordt een patroon als er een zekere mate van herhaling en volgorde aanwezig is in de interactie. Patronen kunnen heel effectief zijn, zij bevorderen het impliciete en intuïtieve handelen. Vaak omdat dezelfde situatie zich al eerder heeft voorgedaan, de betekenis ervan al eerder gedeeld werd en de ervaring heeft geleerd dat in de volgende situatie dezelfde reactie effectief is. Dit geeft voorspelbaarheid in de samenwerking, men weet wat men aan elkaar heeft. Een patroon bestaat binnen een identiteit; als patroon en identiteit niet in overeenstemming zijn zal er ergens iets gaan veranderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV. 2008

Authors and Affiliations

  • Gorry Cleven

There are no affiliations available

Personalised recommendations