Advertisement

3 Teamontwikkeling

  • Gorry Cleven
Chapter
  • 1k Downloads
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In dit hoofdstuk staat het team centraal. Uitgangspunt is dat er sprake is van een team door de aard van de samenwerking. Aan bod komen meerdere invalshoeken om van een team te kunnen spreken. Teams worden vanuit drie dimensies benaderd. De uitvoering; herkenbaar in doelstellingen, taken en processen. Het patroon van een team dat ontstaan is en zichtbaar is in de uitvoering. De wisselwerking tussen doelgroep en team wordt beschreven aan de hand van de kwaliteiten die nodig zijn in het werken met een specifieke doelgroep; ook de valkuilen die daarbij optreden en de aandachtspunten die in deze parallelle processen belangrijk zijn. Na een schets van deze kenmerken wordt ingegaan op teamontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingsfasen zoals beschreven door Tuckman (1977) en de categorieën voor een interactieprocesanalyse zoals ontwikkeld door Bales (in Remmerswaal, 2001). De bevorderende en remmende factoren in teams worden in kaart gebracht, zoals teamleden die zelf verwoorden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV. 2008

Authors and Affiliations

  • Gorry Cleven

There are no affiliations available

Personalised recommendations