Advertisement

1 De hedendaagse gezondheidszorg

  • Gorry Cleven
Chapter
  • 983 Downloads
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Veranderingen in de gezondheidszorg worden de laatste 25 jaar gedomineerd door landelijke ontwikkelingen op het gebied van vermaatschappelijking, vraagbeheersing en marktwerking. Dit heeft tot gevolg dat er binnen de sector breed gewerkt wordt aan schaalvergroting, zorgprogrammering, kwaliteitsborging en kennisinnovatie. Deze ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV. 2008

Authors and Affiliations

  • Gorry Cleven

There are no affiliations available

Personalised recommendations