Advertisement

9 Competentiegericht toetsen

  • Nicolien van Halem

Samenvatting

Toetsen zijn er in verschillende vormen: kennis-, vaardigheids- en praktijktoetsen. De uitslag van een toets laat zien of je de kennis, houding en/of vaardigheden beheerst die voor je beroep nodig zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations