Advertisement

6 Seksuele en intieme contacten in de hulpverlening

  • Mathieu Heemelaar
Chapter
  • 1.4k Downloads
Part of the Basiswerk AG book series (MET)

Samenvatting

Eerder in de loop van dit boek is diverse malen aan de orde gesteld dat seksuele gevoelens, seksueel gedrag en de behoefte aan intimiteit een rol spelen in de hulpverlening. Daarbij kwam de vraag naar voren in hoeverre het wenselijk of toelaatbaar is dat aan deze gevoelens door hulpverlener en cliënt uiting gegeven wordt in een vorm van seksueel contact en wat de grenzen zijn in intimiteit. In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mathieu Heemelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations