Advertisement

5 Seksueel misbruik

  • Mathieu Heemelaar
Chapter
  • 2.2k Downloads
Part of the Basiswerk AG book series (MET)

Samenvatting

Seksueel misbruik wordt maatschappelijk vanuit verschillende invalshoeken gedefinieerd. Seksueel contact kan strafbaar zijn (een juridische afweging), ongewenst (een persoonlijke afweging) en ontoelaatbaar (een morele afweging).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mathieu Heemelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations