Advertisement

2 Wetenschap over seksualiteit

  • Mathieu Heemelaar
Chapter
  • 2k Downloads
Part of the Basiswerk AG book series (MET)

Samenvatting

De wetenschap die de seksualiteit tot onderwerp heeft heet de seksuologie. Seksuologische kennis wordt aangedragen vanuit drie andere wetenschappen waarin veel onderzoek is gedaan naar seksualiteit en intimiteit: de biologie, de sociologie en de psychologie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mathieu Heemelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations