Advertisement

8 Practicum

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Chapter
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Samenvatting

In dit hoofdstuk geven we een aantal richtlijnen, suggesties en opdrachten voor het oefenen tijdens het practicum op school en onder begeleiding in de stage.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations