Advertisement

Turkish National Movement, Mass Mobilization, and Demographic Change in Istanbul, 1922-1923

 • Erol ÜlkerEmail author
Chapter
 • 347 Downloads

Abstract

The Turkish national movement emerged following the Ottoman Empire’s defeat in World War I (Zürcher, 1984). After the signing of the Mudros Armistice on October 30, 1918, the Allied powers began to occupy Ottoman territory. Meanwhile, a number of regional movements arose throughout Anatolia and Thrace (Tanör, 2002).

Keywords

Foreign Company Economic Organization Economy Commission Mass Mobilization Muslim Population 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aktar, Ayhan. 2001. Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları. İstanbul, İletişim Yayınları.Google Scholar
 2. Alexandris, Alexis. 1974. The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations. Athens: Center for Asia Minor Studies.Google Scholar
 3. Aydın, Mesut. 1992. Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul’da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.Google Scholar
 4. Criss, Nur Bilge. 1999. Istanbul under Allied Occupation, 1918-1923. Leiden, Boston, Koln: Brill.Google Scholar
 5. Dündar, Fuat. 2000. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar. İstanbul: Çiviyazıları.Google Scholar
 6. Himmetoğlu, Hüsnü. 1962. M. Mücadele Esnasında İstanbul’daki Gizli Kurullardan M.M. Grubu ve Gerçek Yüzü. Yakın Tarihimiz 32: 165-167.Google Scholar
 7. Himmetoğlu, Hüsnü. 1975. Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları. İstanbul: Ülkü Basımevi.Google Scholar
 8. Koraltürk, Murat. 2002. Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odalarının Tarihsel Gelişimi, (1880-1952). İstanbul: Denizler Kitabevi.Google Scholar
 9. Koraltürk, Murat, ed. 2007. Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları: Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi: Gazi Bana Çok Kızmış…” İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 10. Koraltürk, Murat. 2011. Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 11. Ökçün, Gündüz. 1981. Türkiye İktisat Kongresi. 1923-İzmir. Haberler – Belgeler –Yorumlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 12. Özkan, Asaf. 2013. Arkadaşlarının Kaleminden Mim Mim Grup Reisi Topkapılı Mehmet Bey. Tarihin Peşinde – Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10: 29-62Google Scholar
 13. Tanör, Bülent. 2002. Türkiye’de Kongre İktidarları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Google Scholar
 14. Richard, Clarence and M. A. Johnson, eds. 2008. Istanbul 1920. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Google Scholar
 15. Tunçay, Mete. 2009. 1923 Amele Birliği. İstanbul: TÜSTAV Yayınları.Google Scholar
 16. Üngör, Uğur Ümit. 2008. Geographies of Nationalism and Violence: Rethinking Young Turk ‘Social Engineering’. European Journal of Turkish Studies [online journal]: http://ejts.revues.org/2583
 17. Yıldırmaz, Sinan. 2002. İstanbul’da Milli Mücadele ve Gizli Örgütlerin Faaliyetleri. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 1: 357-388.Google Scholar
 18. Zürcher, Eric Jan. 1984. The Unionist Factor: The Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement, 1905-1926. Leiden: Brill.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.IstanbulTurkey

Personalised recommendations