Advertisement

The Trouble with Democracy

The Challenges of Nuclear Waste Governance in the Czech Republic
 • Martin Bursík
Chapter
Part of the Energiepolitik und Klimaschutz. Energy Policy and Climate Protection book series (EPKS)

Abstract

Since the mid 1980s, the Czech Republic has been trying in vain to find a site to deposit four to nine thousand tonnes of spent nuclear fuel from the Dukovany and Temelín nuclear power plants. The total amount of nuclear waste to be deposited became clear when the electricity company ČEZ, which is owned predominantly by the Czech State, decided to stop its tender for a supplier of equipment for new nuclear reactors at Temelín or Dukovany on April 10, 2014. Besides the official reasons given by the State, namely the instability of the European energy sector, the real reason that the tender was stopped was the economics behind new nuclear reactors, which cannot compete with the market price of electricity at €33.55/MWh (EEX 2015 price by June 3, 2014).

Keywords

Czech Republic Nuclear Power Plant Radioactive Waste Nuclear Waste Spend Nuclear Fuel 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Anděl, P. (2001). Stanovisko EIA ke Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR.Google Scholar
 2. Bouda, P., and Nezhyba, J. (2010). Právní analýza k otázkám zapojení a účasti obcí v procesu vyhledávání hlubinného úložiště vysoceradioaktivního odpadu v ČR a návrh na změnu příslušných zákonů. Advokátní kancelár Šikola a partneři, s.r.o.Google Scholar
 3. Drábová, D. (2012). Výroční zpráva SÚJB 2012. http://www.sujb.cz/dokumenty-apublikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-sujb/, last accessed 3 June 2014.
 4. Mandík, F., Vavřina, V., Lietava, P., Blažek, J., Tarasová, J., Čihák, F., (1999). Referenční projekt hlubinného úložiště. EGP Invest s.r.o.Google Scholar
 5. Pospíšková, I., Vokál, A., Fiedler, F., Prachař, I., Kontour, P., (2012). Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě, průvodní zpráva. SÚRAO.Google Scholar
 6. Sequens, E. (2013a): Vyhledávání hlubinného úložiště v České republice, CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí.Google Scholar
 7. Sequens, E (2013b). Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme! Bulletin sdružení Calla, Hnutí Duha.Google Scholar
 8. Slovák, J. (2013). Rámec postupu výběru kandidátních lokalit HÚ v ČR. SÚRAO. Vokál, A., Trtílek, R., Tarasová, J., Popelová, E., Podlaha, J, Krmela, J., Vojtěchová, H.,Google Scholar
 9. Uhlíř, J. (2013). Podkladová studie pro koncepci nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem v ČR. Finální verze.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Ecoconsulting GmbHPrague 1Czech Republic

Personalised recommendations