Advertisement

Metamorphic Evolution

 • J. Cháb
 • V. Suchý
 • Z. Vejnar
Chapter
Part of the IGCP-Project 233 book series (IGCP 233)

Abstract

The most detailed data referring to metamorphism in the Bohemicum comes from the Teplá-Barrandian (TB) region to the W and from the Orlické hory Mts. (Nové Město unit) to the NE. Knowledge of other outcroppings along its E and SE border, the Železné hory Hills, the Policka, Letovice, and Zábřeh regions, is unsystematic. Only boreholes and isolated outcrops in small uplifted blocks provide information on most of the Bohemicum covered by Permo-Carboniferous and Cretaceous sediments.

Keywords

Bohemian Massif Amphibolite Facies Granitic Intrusion Metamorphic Evolution Contact Aureole 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Beard EL, Medaris LG Jr, Johnson CM, Mísař Z, Jelínek E (1991) Nd and Sr isotope geochemistry of Moldanubian eclogites and garnet peridotites, Bohemian massif, Czechoslovakia. 2nd Int Eclogite Conf, Terra Nova 3, Terra Abstr Suppl 6: 4Google Scholar
 2. Bowes Dr, Aftalion M (1991) U-Pb zircon isotopic evidence for early Ordovician and late Proterozoic units in the Mariánské Lázně complex, Central European Hercynides. Neues Jahrb Mineral Monatsh 7: 315–326Google Scholar
 3. Bowes DR, Hopgood AM, Mísař Z (1978) Polyphase deformation in amphibolites of the Letovice crystalline unit, Moravia. Věstn Ústřed Ústavu Geol 53: 273–280Google Scholar
 4. Bowes DR, Hopgood AM, Mísař Z (1980) Characterization of tectonic regimes of the Letovice unit and Bíteš gneiss of the Moravicum using the structural imprint of polyphase deformation. Věstn Ústřed Ústavu Geol 55: 331–342Google Scholar
 5. Cháb J, Bernardová E (1974) Prehnite and pumpellyite in the Upper Proterozoic basalts of the north-western part of the Barrandian region (Czechoslovakia). Krystalinikum 10: 53–66Google Scholar
 6. Cháb J, Pelc Z (1973) Proterozoické droby severozápadní části Barrandienu. Sb Geol Věd Geol 25: 7–74Google Scholar
 7. Cháb J, Suk M (1977) Regionální metamorfóza na üzemí Čech a Moravy. Knihovna Ústřed Ústavu Geol 50: 156Google Scholar
 8. Cháb J, Bouška V, Jelínek E, Pačesová M, Povondra P (1981) Petrology and geochemistry of the Upper Proterozoic FeMn-deposit Chvaletice. Sb Geol Věd Ložisková Geol Mineral 23: 9–68Google Scholar
 9. Chaloupský J (1973) The basement of the Cretaceous and the Permo-Carboniferous of northern Bohemia. Geol Rdsch 62: 581–594CrossRefGoogle Scholar
 10. Chaloupsky J (1974) Geologie podloží české křídy a permokarbonu. In: Malkovský M (ed) Geologie české křídové pánve a jejiho podloží. Ústřední Ústrav Geologický, Praha, pp 40-71Google Scholar
 11. Chaloupský J (1989) Major tectonostratigraphic units of the Bohemian Massif. Geol Soc Am Spec Pap 230: 101–144CrossRefGoogle Scholar
 12. DomeČka K, Opletal M (1976) Stratigrafie, stavba a metamorfóza severní části novoměstské série. Sb Geol Věd Geol 28: 157–187Google Scholar
 13. Dudek A, Fediuk F (1955) Zur Altersfrage der Metamorphose im barrandienischen Proterozoikum. Geologie 4: 397–403Google Scholar
 14. Franke W (1975) K přednostni orientaci křemene v západni části středočeského proterozoika. Čas Mineral Geol 20: 159–173Google Scholar
 15. Gottstein O (1970) K-Ar ages of granitic and ectinitic rocks of the Teplá anticlinorium. Věstn Ústřed Ústavu Geol 45: 201–205Google Scholar
 16. Holubec J (1968) Structural development of the geosynclinal Proterozoic and its relations to the deeper zones of the Earth’s crust. Rozpr Česk Akad Věd Řada Mat Přír 78(8): 77Google Scholar
 17. Jakeš P, Zoubek J, Zoubková J, Franke W (1979) Graywackes and metagraywackes of the Teplá-Barrandian proterozoic area. Sb Geol Věd Geol 33: 101–122Google Scholar
 18. Jehlička J, Beny C, Rouzaud JN (1989) Graphitization of Precambrian kerogens: structural changes revealed by transmission electron microscopy and Raman micro-spectrometry. In: Kříbek B (ed) Metallogeny and anoxic sediments. Abstr Czech Working Group of IGCPP 254: 13–15Google Scholar
 19. Jelínek E, Pačesová M, Martinec P, Mísař Z, Weiss Z (1984) Geochemistry of a dismembered metaophiolite complex, Letovice, Czechoslovakia. Trans R Soc Edinb Earth Sci 75: 37–48CrossRefGoogle Scholar
 20. Kreuzer H, Vejnar Z, Schŭssler U, Okrusch M, Scidel E (1992) K-Ar dating in the Teplá-Domažlice zone at the western margin of the Bohemian massif. In: Kukal Z (ed) Proc 1st Int Conf on the Bohemian massif, Prague, Czechoslovakia, Sept 26–October 3 (1988), pp 168-175Google Scholar
 21. Kreuzer H, Scidel E, Schüler U, Okrusch M, Lenz K-L, Raschka H (1989) K-Ar geochronology of different tectonic units at the northwestern margin of the Bohemian massif. Tectonophysics 157: 149–178CrossRefGoogle Scholar
 22. Losert J (1967) Contribution to the problem of the pre-assyntian tektogenesis and metamorphism in the Moldanubicum of the Bohemian Massif. Krystalinikum 5: 61–84Google Scholar
 23. Mašek J (1984) Geologie proterozoika druhého bfidlicného pásma na Příbramsku a Dobříšsku. Sb Geol Věd Geol 39: 9–26Google Scholar
 24. Matte P, Maluski H, Rajlich P, Franke W (1990) Terrane boundaries in the Bohemian massif: results of large-scale Variscan shearing. Tectonophysics 177: 151–170CrossRefGoogle Scholar
 25. McIntyre RM, Bowes DR, Hamidullah S, Onstott TC (1988) K-Ar and Ar-Ar isotopic study of amphiboles from metaophiolite complexes, eastern Bohemian Massif. Abstr Bohemian Massif Conf. Ústředni Ústav Geologický, Praha, p 55Google Scholar
 26. Medaris LG, Beard BL, Mísař Z, Jelínek E (1991) Czech eclogites in the Moldanubian zone of the Bohemian Massif: Petrological characteristics and tectonic significance. 2nd Int Eclogite Conf, Terra Nova 3, Terra Abstr Suppl 6: 7Google Scholar
 27. O’Brien PJ (1991) High pressure metamorphism in the NW Bohemian Massif: comparisons and contrasts between the Moldanubian zone, Münchberg Massif, ZEV, ZTT and Erzgebirge. KTB Rep 91-1: 1–12Google Scholar
 28. Opletal M, DomeČka K (1976) Przeglad wyników nowych badaň geologicznych w Górach Orlickich. Prz Geol 7: 414–418Google Scholar
 29. Opletal M, DomeČka K, Čech S, Čuta M, Fajst M, Holub V, Kačura K, Líbalová J, Pošmourný K, Sekyra J, Střída M, Šalanský K, Šulcek Z, Tásler R, Valečka J (1980) Geologie Orlických hor. Ústřední Ústav Geologický, Praha, p 202Google Scholar
 30. Pajlich P, Schulmann K, Synek J (1988) Strain analysis on conglomerates of the Central Bohemian Shear Zone. Krystalinikum 19: 119–134Google Scholar
 31. Rouzaud JN, Jehlička J (1989) The presence of graphite in the Central Bohemian Upper Proterozoic shales and schists. Věstn Ústřed Ústavu Geol 64: 193–198Google Scholar
 32. Sachsel E (1933) Beiträge zur Kenntnis der Geologie und Petrographie des Eisengebirges und der angrenzenden Gebiete. Mitt Österr Geol Ges 25: 195–245Google Scholar
 33. Šmejkal V, Melková J (1969) Notes on some potassium argon dates of magmatic and metamorphic rocks from the Bohemian Massif. Čas Mineral Geol 14: 331–338Google Scholar
 34. Šmejkal V, Vejnar Z (1967) Zur Frage der prävariszischen Alters einiger Granitoide des Böhmischen Massivs. In: Geochemie v Československu, Sborník prací 1. Geochem Konf, Ostrava 1965. VŠB, Ostrava, pp 123-128Google Scholar
 35. Suchý V (1991) Anchimetamorfóza v sedimentech barrandienského svrchního proterozoika. Thesis, Charles Univ, PrahaGoogle Scholar
 36. Suk M et al. — Zoubek J et al. (1974) Nové poznatky z geologie prekambria Českého masívu. Výzkumné Práce Ústřed Ústavu Geol 7ú, 32 ppGoogle Scholar
 37. Tonika J (1970) Mariánskolázeňsky metabazitový komplex. Thesis, Charles Univ, PrahaGoogle Scholar
 38. Tonika J et al. (1992) Základní geologická mapa 1:25 000 list 11-412 Teplá + vysvětlující text. Unpubl map sheet and report, Czech Geological Survey, PrahaGoogle Scholar
 39. Vejnar Z (1966) The petrogenetic interpretation of kyanite, sillimanite, and andalusite in the southwestern Bohemian crystalline complexes. Neues Jahrb Mineral Abh 104: 172–189Google Scholar
 40. Vejnar Z (1972) Regionally metamorphosed volcanic rocks from the West-Bohemian metabasite belt. Krystalinikum 9: 131–156Google Scholar
 41. Vejnar Z (1977) The relationship between the metamorphic grade and composition of silicates in the West-Bohemian greenschists and amphibolites. Krystalinikum 13: 129–158Google Scholar
 42. Vejnar Z (1981) Cummingtonite-producing contact migmatization of hornfelses associated with the Poběžovice massif. Věstn Ústřed Ústavu Geol 56: 321–328Google Scholar
 43. Vejnar Z (1982) Regionální metamorfóza pelitickopsamitickych hornin domažlické oblasti. Sb Geol Věd Geol 37: 9–70Google Scholar
 44. Vejnar Z (1990) Kontaktní dvu̇r kdyňského masívu v jihozápadních Čechách. Sb Geol Věd Geol 45: 9–35Google Scholar
 45. Vejnar Z, Doležal J, Hazdrová M, Kříiž J, Mrňa F, Pokorný L, Rudolský J, Šefrna L, Tásler R, Tomášek M, Volšan V (1984) Geologie domažlické oblasti. Ústředni Ústav Geologický, 234 ppGoogle Scholar
 46. Vrána S, Cháb J (1981) Metatonalite-metaconglomerate relation: the problem of the Upper Proterozoic sequence and its basement in the NE part of the Central Bohemian Pluton. Sb Geol Věd Geol 35: 145–187Google Scholar
 47. Žák L (1972a) Genesis of the Chvaletice manganesepyrite deposit. Čas Mineral Geol 17: 183–191Google Scholar
 48. Žák L (1972b) Metamorphic paragenesis of the manganese-pyrite horizon in the Železné hory Mts./Bohemia/. Čas Mineral Geol 17: 345–356Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1995

Authors and Affiliations

 • J. Cháb
 • V. Suchý
 • Z. Vejnar

There are no affiliations available

Personalised recommendations