Advertisement

Rotterdam Dredged Material: Approach to Handling

 • J. P. J. Nijssen

Abstract

In the Rhine estuarine region in which the city of Rotterdam is located, access for shipping must always be guaranteed.

This necessitates continuous dredging of the fairways and harbours and every year approximately 23 million m3 of sediment must be removed by maintenance dredging work.

Keywords

Policy Plan Disposal Site Estuarine Area Environmental Hygiene Dredge Material 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Dijkzeul A (1982) De waterkwaliteit van de Rijn in Nederland in de periode 1970–81. RIZA 82–061Google Scholar
 2. EEG-richtlijn (1982) Mededeling van de commissie aan de Raad betreifende gevaarlijke Stoffen die dienen te worden opgenomen in lijst I van de richtlijn 76/464/EEG. van de Raad Publ C-176Google Scholar
 3. Environmental Consultance Inc. (INTERA) (1982) Hydrology, contaminant transport model (VERA). Houston, Texas, USAGoogle Scholar
 4. Gemeentewerken Rotterdam, Rijkswaterstaat (1982) Milieuaspecten onderhoudsbaggerspecie Gehalten aan olie, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Analyseresultaten, monstercampagne 1981, deel B. Code 110.10-R8221Google Scholar
 5. Gemeentewerken Rotterdam (1983) Advies ten behoeve van de inrichting van een klasse IV speciebergingslocatie: het verontreinigingsbeheersende effect van een kleilaag op het transport van verontreinigingen. Code 110.20 R8333Google Scholar
 6. Gemeentewerken Rotterdam, Rijkswaterstaat (1984) Granulaire samenstelling baggerspecie en gehalten aan organische en inorganische micro verontreinigingen: analyseresultaten monstercampagne 1984. Code 110.11-R8424Google Scholar
 7. Gemeentewerken Rotterdam (1985) Voorstel bemonstering kwaliteit retourwater overbruggings-locatie Maasvlakte. Code 110.70 R8517Google Scholar
 8. Gemeentewerken Rotterdam, Rijkswaterstaat, Openbare Lichaam Rijnmond (1985) Alternatief III, Optimalisering, veiligheid en stabiliteit.Google Scholar
 9. Gemert WJTh van, Laan HM van der, Veen HJ van (1984) Onderzoek reiniging baggerslib. TNO GravenhageGoogle Scholar
 10. Groenewegen HJ, Nijssen JPJ (1984) Redevelopment of former disposal sites. Proc Int Conf, Environmental Contamination, LondonGoogle Scholar
 11. Grontmij (1983) Milieuefleet onderzoek Put van Heenvliet. Verontdieping, ZeistGoogle Scholar
 12. Heidemij Advies (1983) Verticaal transport van chemische Stoffen in schone afdekgrond op gerijpte baggerspecie. 630/3156.1Google Scholar
 13. International Rijn Commissie (IRC) (1982) Jaarverslag van de IRC 1980, KoblenzGoogle Scholar
 14. KIWA, Gemeentewerken Rotterdam, DWL (1986) Permeatie van kunststof drinkwaterleidingen in verontreinigde baggerspecieGoogle Scholar
 15. Kleinbloesem WCH Wijde RW van der (1983) A special way of dredging and disposing of heavily polluted silt in Rotterdam. 10th World Dredging Congr. SingaporeGoogle Scholar
 16. Landbouwhogeschool Wageningen, Gemeentewerken Rotterdam (1986) Ingestie van verontreinigingen door kinderen.Google Scholar
 17. Leeuwen P van, Groenewegen HJ, Kleinbloesem NCH (1983) Policy plan for the disposal of dredged material from the port of Rotterdam. Proc 10th World Dredging Congr, SingaporeGoogle Scholar
 18. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene (1979) Definitief milieueffectrapport berging baggerspecieGoogle Scholar
 19. MKO (1981) Technische, financiele-en waterkwaliteitsspecten van verontdieping van het Oostvoornse Meer met onderhoudsbaggerspecie. MKO-R80.05Google Scholar
 20. MKO (1982) Verontreinigingsbeheersing baggerspecie. MKO-R82.04Google Scholar
 21. MKO (1984) Milieubewust baggeren en störten. Literatuuroverzicht. MKO-R8315Google Scholar
 22. MKO (1985) Opbouw dichtheid en sterkte in de vertikaal na sedimentatie van slib. MKO-R85Google Scholar
 23. MKO (1986) Verslag consolidatieonderzoek op onderhoudsbaggerspecie uit de bovenloop van een hydrocycloon (laboratorium opstelling). MKO-R-8601Google Scholar
 24. Nijssen JPJ, Wijnen EJE (1985) Redevelopment of polluted dredged material disposal sites: Consequences of pollutant transfer via flora elements. Proc Int Conf Heavy metals in the environment, AthensGoogle Scholar
 25. Rang MC, Schouten CJ, Ruiter T de, Zoat J (1985) De milieuhygienische en fysische eigenschappen van producten vervaardigd uit baggerspecie. MKO-R8509Google Scholar
 26. Rijkswaterstaat, Gemeentewerken Rotterdam, Openbare Lichaam Rijnmond (1982) Slufterdam Project (Interim Rapport)Google Scholar
 27. Rijkswaterstaat,(1984a) Raming klasse 4-specie beneden rivieren gebeid.Google Scholar
 28. Rijkswaterstaat (1984b) Waterkwaliteitsplan Noordzee, conceptontwerpplanGoogle Scholar
 29. Rijkswaterstaat en Waterloopkundig Laboratorium (1985) Waterkwaliteitsplan Noordzee, verslag van onderzoek deel 1 t/m 3Google Scholar
 30. Rijniersce K (1983) Een model voor de simulatie van het fysich rijpingsprocess van gronden in de Ijsselmeerpolders. Staatsuitgeverij, GravenhageGoogle Scholar
 31. Rooij NM de (1985) Mathematical simulation of bio-chemical processes in natural waters by the model CHARON. R 1310–10Google Scholar
 32. Stuurgroep Berging Baggerspecie (SCDD) (1982) Verwerking van baggerspecie uit havens en vaar-wegen in het benedenrivieren gebied, beleidsplanGoogle Scholar
 33. Tol AF van, Brassinga HE, Elprama R, Rijt C van (1985) Consolidation of soft fine-grained dredged material (SLIB) Proc 11th Int Congr Soil mechanics and foundation engineering, San FranciscoGoogle Scholar
 34. Vreman K, Driel W van (1985) Beschikbaarheid van zware metalen in rivierslib voor landbouwgewassenen landbouw huisdieren. Proc Symp Onderwaterbodem, Rol en Lot, RotterdamGoogle Scholar
 35. Waterloopkundig Laboratorium (1980a) Geochemisch en hydrologisch onderzoek naar het gedrag van zware metalen en pesticiden in de Broekpolder. M1478Google Scholar
 36. Waterloopkundig Laboratorium (1980b) Milieuchemische aspecten van het störten van baggerslib uit de Maasmond, de Botlek en de Waalhaven in het Oostvoornse Meer. M1501/M1549Google Scholar
 37. Waterloopkundig Laboratorium (1980c) Zware metalen en fosfor in afgezet slib in het Rotterdamse havengebied en enkele zoetwater-locaties ten oosten en zuiden daarvan in 1979–1980. M1717Google Scholar
 38. Waterloopkundig Laboratorium (1981) Waterkwaliteitsaspecten tijdens en na het störten van baggerspecie uit de Maasmond, de Botlek-en de Waalhavens in het Oostvoornse Meer M1501.M1549Google Scholar
 39. Waterloopkundig Laboratorium (1983) Modellering waterkwaliteit van de Put van Heenvliet in relatie tot de voorgenomen berging van havenslib. R 142Google Scholar
 40. Waterloopkundig Laboratorium (1985) Grootschalige locatie berging baggerspecie. Modellering van het gedrag van verontreinigingen in de toplaag. R2151Google Scholar
 41. Wegman RCC, Hofstee A WM (1981) Kwalitietsonderzoek baggerspecie 1989/1980. RIVM 638001001Google Scholar
 42. Westsrate FA, Meurs GAM van, Groenewegen HJ, Nijssen JPJ (1986) Developments in the use of numerical contaminant transport modelling in the Netherlands, considering three major cases. Proc Int Conf Geotechnical and geo-hydrological aspects of waste Management, Fort CollinsGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1988

Authors and Affiliations

 • J. P. J. Nijssen
  • 1
 1. 1.Municipality of RotterdamAP RotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations