Advertisement

Samandrag

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Informasjonsteknologi påverkar kvardagen vår. Vi brukar datamaskiner når vi skriv, redigerer, reknar ut, søkjer etter informasjon, og i aukande grad også når vi les, høyrer på musikk, kikkar på bilete og ser på film. Vi har med oss små datamaskiner i lomma og brukar desse til å ringe, skrive e-post, innhente informasjon og til å underhalde oss sjølve kvar vi enn er.

Keywords

Research Agendum Computational Linguistic Language Translation Strategic Research Strategic Research Agendum 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations