Advertisement

Om META-NET

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

META-NET er et forskningsnettverk (Network of Excellence) som er delvis finansiert av EU-kommisjonen. Nettverket består nå av 54 forskningssentre fra 33 europeiske land. META-NET bygger META, Multilingual Europe Technology Alliance, en stadig voksende sammenslutning av språkteknologiske FoU-miljø, foretak og interesseorganisasjoner i Europa.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Technology Council Technology Alliance Europe Technology 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations