Advertisement

Norsk i det europeiske informasjonssamfunnet

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Norsk er felles tale- og skriftspråk i Norge, og er morsmålet til det store flertallet av den norske befolkningen (mer enn 90 %, omtrent 4.320.000 språkbrukere). Norsk brukes i politikk og offentlig forvaltning, på alle nivåer i utdanningssystemet og i daglig kommunikasjon.

Keywords

Stor Varia Reparere Bilen 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations