Advertisement

Sammendrag

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Informasjonsteknologi påvirker hverdagen vår. Vi bruker datamaskiner når vi skriver, redigerer, regner ut, søker etter informasjon, og i økende grad også når vi leser, hører på musikk, ser på bilder og ser film. Vi har med oss små datamaskiner i lomma og bruker disse til å ringe, skrive e-post, innhente informasjon og til å underholde oss selv hvor vi enn er. Men hvilken innvirkning har denne utstrakte digitaliseringen av informasjon, kunnskap og daglig kommunikasjon på språket vårt? Vil språket vårt endre seg eller til og med forsvinne? Hva er sjansene for at norsk språk vil bestå?

Keywords

Research Agendum Computational Linguistic Language Translation Strategic Research Strategic Research Agendum 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations