Advertisement

Hotet Mot Våra Språk: En Utmaning För Språkteknologin

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

 Vi bevittnar för närvarande en digital revolution med enorma effekter på kommunikation och samhälle. Den senaste utvecklingen inom den digitala informationsoch kommunikationsteknologin jämförs ibland med Gutenbergs uppfinning av boktryckarkonsten.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Stor Potential Digital Revolution Sett Stora 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations