Advertisement

Sammanfattning

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Informationsteknologin förändrar vår vardag. Vi använder nu normalt datorn när vi skriver och redigerar text, när vi räknar, när vi söker kunskap och i allt högre grad när vi läser, lyssnar på musik, tittar på foton och filmer.

Keywords

Generation Information Computational Linguistic Language Translation Tions Information Status Beror 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations