Advertisement

ZAGROŻENIE DLA JĘZYKÓW EUROPEJSKICH I WYZWANIE DLA TECHNOLOGII JĘZYKOWYCH

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji, która ma ogromny wpływ na komunikację i społeczeństwo. Rozwój cyfrowej i sieciowej technologii komunikacyjnej porównuje się czasem do wynalezienia prasy drukarskiej przez Gutenberga. Co ta analogia może powiedzieć nam na temat przyszłości europejskiego społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności na temat naszych języków?

Keywords

Computational Linguistic Language Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations