Advertisement

Eesti Keel Euroopa Infoühiskonnas

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Eesti keelt kõneleb emakeelena umbes miljon inimest. Peamiselt räägitakse seda Eestis (922 000 kõnelejat), aga ligi 160 000 eesti keele kõnelejat kasutab seda ka Venemaal, Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Kanadas, Soomes ja mitmetes teistes maades. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel on Eestis 1 370 052 elanikku, kellest 167 804 kõnelevad eesti keelt võõrkeelena. Eesti keel on Eesti Vabariigi ainuke ametlik keel.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations