Advertisement

Oht Meie Keeltele Ja Väljakutse Keeletehnoloogiale

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Oleme tunnistajateks digirevolutsioonile, mis avaldab tohutut mõju meie suhtlusele ja ühiskonnale. Viimast arengut digitaalses info- ja kommunikatsioonitehnoloogias võrreldakse Gutenbergi trükipressi leiutamise mõjuga. Mida ütleb see analoogia meile Euroopa infoühiskonna, täpsemalt meie keelte tuleviku kohta?

Keywords

Computational Linguistic Language Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations