Advertisement

Lietuvių Kalbai Pritaikytos Kalbos Technologijos

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

KT – tai programinės įrangos sistemos, skirtos apdoroti žmonių kalbą, kuri gali būti šnekamoji ir rašomoji. Nors žmogaus evoliucijos požiūriu šnekamoji kalba yra seniausia kalbinio bendravimo forma, sudėtinga informacija ir didžioji dalis žmonėms žinomų faktų yra saugoma bei perduodama rašytiniais tekstais. Šnekamajai kalbai ir tekstams skirtos technologijos apdoroja arba atkuria kalbos formas skirtingai, nors visos jos yra pagrįstos žodynais, gramatikos ir semantikos taisyklėmis.

Keywords

User Interface Support System Speech Recognition Medium Information Multimedia Information 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations