Advertisement

Lietuvių Kalba Europos Informacinėje Visuomenėje

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Lietuvių kalba yra viena iš mažiau vartojamų Europos kalbų – ja kalba apie 4 mln. žmonių, dauguma jų gyvena Lietuvos Respublikoje. Valstybinė lietuvių kalba yra bendra rašomoji ir šnekamoji visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių, 2011 m. duomenimis, yra apie 3,2 mln., iš jų lietuvių tautybės – apie 2,7 mln.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Reading Lite OECD PISA 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations