Advertisement

Grėsmės Kalbai: Iššūkis Kalbos Technologijoms

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Gyvename skaitmeninės revoliucijos, turinčios didžiulį poveikį bendravimui ir visuomenės raidai, metu. Naujausi skaitmeninės informacijos pateikimo ir bendravimo technologijų išradimai kartais prilyginami Johanneso Gutenbergo spausdinimo mašinos išradimui. Ką ši analogija gali byloti apie Europos informacinės visuomenės ir ypač apie mūsų kalbų ateitį?

Keywords

Computational Linguistic Language Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations