Advertisement

Riziko Pro Naše Jazyky A Výzva Pro Jazykové Technologie

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 15)

Abstract

Nedávný vývoj digitálních informačních a komunikačních technologií je někdy srovnáván s Gutenbergovým vynálezem knihtisku.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Global Innovation Desktop Publishing 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations