Advertisement

Un Risc Pentru Limbile Noastre: O Provocare Pentru Tehnologia Limbajului

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 16)

Abstract

Suntem martorii unei revoluţii digitale care are un impact dramatic asupra comunicării şi societăţii. Dezvoltările recente din tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor digitale sunt uneori comparate cu inventarea tiparului de către Gutenberg. Ce ne poate spune această analogie despre viitorul societăţii informaţionale europene în general, şi despre viitorul limbilor noastre în particular?

Keywords

Computational Linguistic Translate Produc Language Translation Online Precum Adaptate Tuturor 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations