Advertisement

Rezumat

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 16)

Abstract

În ultimii 60 de ani, Europa a devenit o structură politică şi economică distinctă, păstrându-şi însă diversitatea culturală şi lingvistică. Acest lucru înseamnă că, de la portugheză la poloneză şi de la italiană la islandeză, comunicarea de zi cu zi între cetăţenii europeni, precum şi comunicarea din domeniile economic şi politic, se confruntă inevitabil cu barierele lingvistice. Instituţiile Uniunii Europene cheltuiesc aproximativ un miliard de euro pe an pentru menţinerea politicii lor asupra multilingvismului, de exemplu, traducerea textelor ţi interpretarea discursurilor.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Altor Limbi 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations