Advertisement

Dwar META-NET

 • Mike Rosner
 • Jan Joachimsen
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

META-NET huwa Network ta’ Eċċellenza ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea. In-network bħalissa jikkonsisti f ‘54 membru minn 33 pajjiż Ewropew [1]. META-NET irawwem Alleanza Ewropea ta’ Teknoloġija Multilingwi (META), komunità dejjem tikber ta’ professjonisti u organizzazzjonijiet tat-teknoloġija lingwistika fl-Ewropa. META-NET irawwem is-sisien teknoloġiċi għall-istabbiliment u żżamma ta’ soċjetà tal-informazzjoni Ewropea tassew multilingwi:
 • jagħmel il-komunikazzjoni u l-kooperazzjoni bejn illingwi possibbli;

 • jipprovdi aċċess ugwali għall-informazzjoni u lgħarfien fi kwalunkwe lingwa;

 • joffri teknoloġija tal-informatika f’network avvanzat u affordabbli għaċ-ċittadini Ewropej.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Mike Rosner
  • 1
 • Jan Joachimsen
  • 1
 1. 1.University of MaltaMsidaMalta

Personalised recommendations