Advertisement

Appoġġ Ta’ Teknoloġija Lingwistika għall-Malti

  • Mike Rosner
  • Jan Joachimsen
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Teknoloġiji lingwistiċi huma teknoloġiji ta’ informazzjoni li huma speċjalizzati biex jittrattaw il-lingwa umana. Għalhekk dawn it-teknoloġiji huma wkoll ta’ spiss ikorporati taħt it-terminu “Teknoloġija Lingwistika Umana”. Il-lingwa umana sseħħ fil-forma mitkellma u miktuba. Filwaqt li t-taħdit huwa leqdem u l-aktar mod naturali ta’ komunikazzjoni lingwistika, l-informazzjoni kumplessa u l-biċċa l-kbira talgħarfien uman jinżammu u jiġu trażmessi f’testi miktubin. Teknoloġiji ta’ taħdit u testi jipproċessaw jew jipproduċu dawn iż-żewġ modi ta’ lingwa bl-użu ta’ dizzjunarji, regoli grammatikali u semantika. Dan ifisser li tteknoloġija lingwistika (LT) jorbot il-lingwa mal-forom diversi tal-għarfien, indipendentement mill-midja (tattaħdit inkella tat-testi) li fihom huma espressi.

Keywords

User Interface Computer System Full Time User Group White Paper 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  • Mike Rosner
    • 1
  • Jan Joachimsen
    • 1
  1. 1.University of MaltaMsidaMalta

Personalised recommendations