Advertisement

Riskju għal-Lingwi Tagħna u Sfida għat-Teknoloġija Lingwistika

  • Mike Rosner
  • Jan Joachimsen
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Qed naraw rivoluzzjoni diġitali li qed tħalli impatt b’mod drammatiku fuq il-komunikazzjoni u s-soċjetà. Żviluppi riċenti fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni diġitizzata u tan-networks xi drabi jiġu mqabbla mal-invenzjoni tal-istampar ta’ Gutenberg. X’tista’ tgħidilna din l-analoġija dwar il-futur tas-soċjetà talinformazzjoni Ewropea u b’mod partikolari l-lingwi tagħna?

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Word Processor Desktop Publishing 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  • Mike Rosner
    • 1
  • Jan Joachimsen
    • 1
  1. 1.University of MaltaMsidaMalta

Personalised recommendations