Advertisement

Sommarju Eżekuttiv

  • Mike Rosner
  • Jan Joachimsen
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Matul dawn l-aħħar sittin sena, l-Ewropa saret struttura politika u ekonomika distinta, iżda kulturalment u lingwistikament għadha diversa ħafna. Dan ifisser li mill-Portugiż għall-Pollakk u t-Taljan għall-Islandiż, ta’ kuljum il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini tal-Ewropa kif ukoll il-komunikazzjoni fl-oqsma tan-negozju u lpolitika hija inevitabbilment ikkonfrontata minn ostakli lingwistiċi. L-istituzzjonijiet tal-UE jonfqu madwar biljun euro fis-sena fuq iż-żamma tal-politika tagħhom tal-multilingwiżmu, jiġifieri, it-traduzzjoni ta’ testi u l-interpretar tal-komunikazzjoni mitkellma. Madankollu, għandu dan ikun ta’ daqsekk piż? Itteknoloġija moderna tal-lingwi u r-riċerka lingwistika jistgħu jkunu ta’ kontribuzzjoni sinifikanti biex jitwaqqgħu dawn l-ostakli lingwistiċi. Meta kkombinati mal-apparati u l-applikazzjonijiet intelliġenti, itteknoloġija lingwistika tkun fil-futur tista’ tgħin lill- Ewropej jitkellmu ma’ xulxin b’mod faċli u jagħmlu n-negozju ma’ xulxin anke jekk ma jkunux jitkellmu lingwa komuni.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  • Mike Rosner
    • 1
  • Jan Joachimsen
    • 1
  1. 1.University of MaltaMsidaMalta

Personalised recommendations