Advertisement

Slovenščina v evropski informacijski družbi

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Po ocenah približno 2,5 milijona ljudi po svetu govori ali razume slovenski jezik, od teh jih velika večina živi v Republiki Sloveniji ali na mejnih območjih v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Na zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je 87,8 % prebivalcev Slovenije – takrat v skupnem številu nekaj manj kot 2 milijona – izjavilo, da je slovenščina njihov materni jezik, nadaljnje 3,3 % prebivalstva pa je izjavilo, da doma uporabljajo slovenščino kot jezik vsakdanje komunikacije.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations