Advertisement

Om META-NET

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

META-NET er et Network of Excellence delvist finansieret af EU-Kommissionen. Netværket består i øjeblikket af 54 medlemmer fra 33 EU-lande. META-NET støtter Multilingual Europe Technology Alliance (META), et voksende EU-fællesskab af fagfolk og organisationer som arbejder med sprogteknologi.

Keywords

Computational Linguistic Source Materialer Language Translation Technology Alliance Europe Technology 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations