Advertisement

Sprogteknologisk Støtte Til Dansk

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Sprogteknologi er den teknologi der ligger bag softwareudvikling til at håndtere naturligt sprog. Derfor går denne type teknologi ofte under betegnelsen “natursprogsbehandling”. Naturligt sprog findes i mundtlig og skriftlig form. Hvor tale er den ældste og naturligste form for menneskelig kommunikation, bliver kompleks information og størstedelen af den menneskelige viden registreret og formidlet i skreven form.

Keywords

Copenhagen Business School Constraint Grammar Princeton WordNet Mere Avancerede Involverer Automa 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations