Advertisement

Dansk I Det Europæiske Informationssamfund

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abtract

Damarks officielle sprog er dansk, og landet har ca. 5.500.000 indbyggere. 90% af disse er etniske danskere med dansk som modersmål. For de sidste 10% findes kun ét officielt etableret minoritetssprog, tysk. Byerne Sønderborg, Åbenrå, Tønder og Haderslev giver officielt mindretalsrettigheder til deres indbyggere; det samlede antal indbyggere med tysk som modersmål udgør 20.000 alene i Sønderjylland (jf. fx).

Keywords

Computational Linguistic Private Institution Language Translation Language Resource Language Technology 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations