Advertisement

Resumé

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Informationsteknologien forandrer vores hverdag. Vi bruger computeren når vi skriver, læser, hører musik og ser billeder og film. Vi har computere i lommestørrelse som vi bruger til telefonopkald, e-mails, informationssøgning og underholdning, uanset hvor vi er. Men hvordan påvirkes sproget af denne massive digitalisering af information, viden og kommunikation? Vil vores sprog forandre sig eller måske endda forsvinde?

Keywords

Cloud Computing Computational Linguistic Language Translation Online Forum Administrative Procedurer 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations