Advertisement

Eolas Faoi Meta-Net

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Is Gréasáin Sármhaitheasa arna pháirtmhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach atá in META-NET. Tá 54 ionad taighde sa ghréasán faoi láthair ó 33 tír Eorpach. Cothaíonn META-NET, META, Comhghuaillíocht Teicneolaíochta Ilteangach na hEorpach (Multilingual Europe Technology Alliance), pobal gairmithe agus eagraíochtaí um theicneolaíocht theangacha san Eoraip, atá i mbun fáis.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Technology Alliance Europe Technology 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations