Advertisement

An Ghaeilge I Sochaí Faisnéise Na Heorpa

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Is teanga cheilteach í an Ghaeilge, a bhfuil gaol gairid aici le Gaeilge na hAlban, agus gaol níos faide amach leis an mBreatnais agus an mBriotáinis. Bhí sí á labhairt go forleathan go dtí lár an 18ú haois, tháinig meath tapa uirthi tar éis an Ghorta in Éirinn. Is teanga í an Ghaeilge, a labhraíonn 1,656,790 duine ag leibhéal áirithe, i bPoblacht na hÉireann (daonáireamh 2006) agus 167,490 duine i dTuaisceart Éireann (daonáireamh 2001) le pobail bheaga Ghaeilge lonnaithe timpeall an domhain i measc Dhiaspóra agus dhaoine acadúla na hÉireann, go háirithe sna Stáit Aontaithe, i gCeanada agus san Astráil. Is fórsa dearfach atá sa phobal domhanda seo, atá á éascú ag an ré digiteach, a chuireann le cothabháil na Gaeilge.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Minic Agus Focal Agus Agus Leathan 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations